dostawa darmowa dostawa!

jak_zamawiac_wybierz_produkt

czarna.png

Tworzenie pliku PDF zaczynamy od menu Plik, wybierając polecenie Zapisz jako.

jak_zamawiac_okresl_parametry_wydruku

czarna.png

Następnie należy wskazać miejsce gdzie zapiszemy plik. Plik zapisujemy jako Abobe PDF.

jak_zamawiac_sprawdz_koszyk

czarna.png

Polecenie Zapisz jako pozwala wywołać duże okno dialogowe Zapisz Adobe
PDF. Na liście Predefiniowanych ustawień należy wybrać Druk o wysokiej
jakości (High Quality Print). W polu Standard pozostawiamy ustawienie
Brak. W polu Zgodność (Compatibility) wybieramy wersję pliku Acrobat 5
(PDF 1.4). W polu Opcje zaznaczamy Zachowaj możliwości edycyjne
programu Illustrator, pozostałych opcji nie zaznaczamy.

jak_zamawiac_wgraj_pliki_graficzne

czarna.png

W zakładce Kompresja (Compression) w polu Kolorowe obrazy bitmapowe (Color Images bitmap) oraz Obrazy bitmapowe w skali szarości (Grayscale Images bitmap) wybieramy - Próbkowanie dwusześcienne (Bicubic Downsampling) do 300 piks. na cal, Kompresja ZIP. W polu Monochromatyczne obrazy bitmapowe wybieramy - próbkowanie dwusześcienne (Bicubic Downsampling) do 1200 piks. na cal. W polu Kompresja (Compression) wybieramy CCITT Group 4. Na dole zakładki zaznaczamy pole Kompresja tekstu i grafiki wektorowej.

jak_zamawiac_platnosc_i_wysylka

czarna.png

W zakładce Znaczniki i spady (Marks and Bleeds) w polu Znaczniki należy włączyć wszystkie znaczniki drukarki. Pole Typ pozostaje jako Domyślny, Grubość 0,25pkt, Przesunięcie ustawiamy na 3mm. W polu Spad i informacje o pracy opcję Użyj ustawień spadu dokumentu pozostawiamy puste. W polu Spad zaznaczamy 5mm we wszystkich okienkach. Pole Dołącz obszar informacji o pracy – nie zaznaczamy.

jak_zamawiac_sprawdz_podsumowanie_zamowienia

czarna.png

W zakładce Wyjście (Output), w polu Kolor (Color) – Konwersja kolorów
(Color conversion) wybieramy opcję Konwertuj na docelowy (zachowaj
wartości). W polu Cel wybieramy profil Coated FOGRA39 (ISO12647-
2:2004), przy wyborze tego profilu ewentualne kolory RGB będą zamienione
na CMYK, natomiast jeśli w pracy są użyte kolory Pantone pozostaną nie
zmienione. W polu Zasady dołączania profilu wybieramy Nie dołączaj
profilów.

jak_zamawiac_wybierz_produkt

czarna.png

W zakładce Zaawansowane (Advanced) nic nie zaznaczamy.

jak_zamawiac_okresl_parametry_wydruku

czarna.png

W zakładce Zabezpieczenia (Security) nie zabezpieczamy pliku hasłem.

jak_zamawiac_sprawdz_koszyk

czarna.png

W zakładce Podsumowanie (Summary) zostawiamy bez zmian. Jeśli na dole w polu Ostrzeżenia wyświetla się żółty trójkąt należy zapoznać się co trzeba poprawić, potem kliknąć przycisk Anuluj. Poprawić wyszczególnione błędy i ponownie przystąpić do tworzenia pliku produkcyjnego PDF.

jak_zamawiac_sprawdz_podsumowanie_zamowienia