dostawa darmowa dostawa!

a.png

APLA

Powierzchnia arkusza zadrukowana w całości lub prawie w całości jednym dowolnym kolorem (CMYK lub Pantone) w nasyceniu 100%.

AWERS

To pierwsza (główna) strona płaskiego przedmiotu, na którym znajduje się nadruk, malowidło, płaskorzeźba itp. Awers to określenie stosowane w grafice, reklamie, drukarstwie, numizmatyce, płaskich wyrobach artystycznych. Przeciwną stroną awersu jest rewers zawiera treści uzupełniające lub też jest po prostu "plecami" danego przedmiotu. W znaczeniu bardziej ogólnym awers to strona przednia czegoś, zwana też w tym znaczeniu stroną "prawą", a rewers to strona tylna zwana też "lewą".

b.png

BIGOWANIE

Wykonywanie trwałych wgnieceń liniowych w papierach, tekturach, w celu ułatwienia ich zginania. Stosuje się przeważnie w papierach o gramaturze powyżej 170 g. Bigowanie zapobiega pękaniu papieru podczas składania.Bigowanie najczęściej stosujemy w zaproszeniach, folderach, wizytówkach składanych, standach, opakowaniach itd.

BLUEBACK

Papier wykorzystywany do druku plakatów billboardowych. Charakteryzuje się niebieskim spodem, który optycznie izoluje layout od poprzednich ekspozycji. Papier ma zdolność absorbowania wody. Dzięki tej specyficznej właściwości papier jest naprężony.

BRAND BOOK

Brand Book znany pod wieloma nazwami jak księga znaku, księga marki, CI Manual - zawiera zestaw informacji dotyczących identyfikacji wizualnej marki. Dla właściciela marki dobrze stworzony Brand Book pozwala na współpracę z każdą agencją reklamową, eventową czy PR-ową na świecie w sposób spójny.

b.png

CANVAS

Elastyczne podłoże przeznaczone do druku ekosolwentowego przypominające płótno malarskie. Stosowane do druku fotoobrazów, wystroju wnętrz, elementów scenografii lub też zabudowy stoisk sklepowych.

CMYK

C -cyan, M – magenta, Y – yellow, K –black
Paleta barw stworzona specjalnie dla przemysłu poligraficznego, zawiera cztery podstawowe kolory stosowane w procesie druku wielobarwnego. Wszystkie kolory zawarte w palecie CMYK tworzone są metodą rastrowania obrazu, czyli nakładania kropek (rastrów) poszczególnych kolorów CMYK na siebie w różnych nasyceniach.

COPYRIGHT©

Ogół praw majątkowych przysługujących autorowi dzieła, upoważniających go do decydowania o eksploatacji działa i formie czerpania z niego korzyści majątkowych.

COPYWRITER

Autor tekstów i sloganów wykorzystywanych w reklamach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz w różnych innych materiałach promocyjnych, takich jak ulotki, broszury, katalogi, itp. Copywriter uczestniczy w całym procesie kreacji, zaczynając od ustalenia treści graficznego motywu ogłoszenia czy ulotki, poprzez tworzenie tekstów, pisanie scenariuszy filmów reklamowych, spotów radiowych, wyszukiwanie muzyki do reklam itp. Współtworzy reklamę razem z dyrektorem artystycznym odpowiedzialnym za stronę wizualną przedsięwzięcia oraz dyrektorem kreatywnym nadzorującym całokształt projektu.

CORPORATE IDENTITY (IDENTYFIKACJA MARKI)

Identyfikacja wizualna firmy. Jeden z podstawowych elementów budowania pozycji rynkowej i świadomości marki. Opracowanie kompleksowej identyfikacji wizualnej pozwala sprawnie realizować strategię komunikacji społecznej. Zawiera wzorce i ustalenia dotyczące np. loga, szyldów, flagi, ubrań firmowych, kolorystykę infrastruktury firmy, systemu komunikacji wizualnej wewnątrz i na zewnątrz budynków, wizytówek, reklam prasowych itd. Jest to ważny element budowania spójnego wizerunku firmy. Głównym elementem identyfikacji wizualnej firmy jest Księga Identyfikacji Wizualnej, zwana też Brand Book, CI Manual, czy Corporate Identity Guide Book.

CZCIONKA

Nośnik pojedynczych znaków pisma drukarskiego. Podstawowy materiał zecerski używany w technice druku wypukłego. Obecnie słowo funkcjonuje bardziej w języku potocznym na określenie elektronicznej wersji czcionki drukarskiej, czyli kroju pisma.

b.png

DPI

Dots Per Inch, czyli liczba kropek przypadająca na cal. Jednostka stosowana do określania rozdzielczości obrazu drukowanego metodą rastrową. Wartość DPI zależna jest od technologii druku, rodzaju maszyny drukarskiej oraz podłoża, na którym drukowany jest obraz. Istnieją jeszcze jednostki LPI (Line Per Inch) określające liniaturę rastra drukowanego, oraz PPI (Pixel Per Inch) określające ilość pikseli w obrazie komputerowym.

DRUK EKOSOLWENTOWY

Druk atramentami o bardzo niskiej zawartości rozpuszczalników. Charakteryzuje się wysoką jakością druku. Stosuje się go do produkcji wewnętrznych oraz zewnętrznych, np.: naklejki, plakaty, rollupy, folie samochodowe, fototapety itd.

DRUK SOLWENTOWY

Druk tzw. twardymi atramentami solwentowymi na bazie rozpuszczalników, trwale wiążących się z materiałem. Charakteryzuje się odpornością na czynniki zewnętrzne oraz niskim kosztem. Stosuje się go do druku banerów, siatek mesh, billboardów, citylightów itd.

DRUK UV

Druk atramentami utrwalanymi promieniowaniem ultrafioletowym (UV) charakteryzujący się zwiększoną odpornością na czynniki zewnętrzne oraz szybkim schnięciem. Stosuje się go do druku banerów, siatek mesh, backlightów oraz do nadruku na podłożach twardych np. płyty PVC.

DRUK WODNY (ATRAMENTOWY)

Druk atramentami na bazie wody. Charakteryzuje się wysoką jakością druku. Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych jak plakaty, plansze, ekspozytory.

b.png

EPS (ENCAPSULATED POSTSCRIPT)

Uniwersalny format plików będący podzbiorem języka PostScript, którego głównym przeznaczeniem jest przechowywanie pojedynczych stron zawierających grafikę komputerową w postaci umożliwiającej osadzanie ich w innych dokumentach. Przez wiele lat format EPS był jedynym uniwersalnym formatem zapisu plików z grafiką wektorową. Praktycznie każdy program stosowany w DTP potrafi takie pliki odczytywać i zapisywać.

b.png

FALCOWANIE

Złamywanie (składanie) arkusza papieru o niskiej gramaturze, do 200 g/m2, (zazwyczaj na pół) po zadrukowaniu w celu otrzymania np. ulotki składanej, mapy.

FARBY LUMINESCENCYJNE

Farby, które świecą w ciemności. Do tej grupy należą: fosforescencyjne – po naświetleniu światłem widzialnym oraz fluorescencyjne– podczas naświetlania promieniowaniem UV.

FARBY TERMOAKTYWNE

Farby zmieniające zabarwienie w zależności od temperatury – mogą albo się pojawiać w żądanej temperaturze, albo znikać, odsłaniając ukryty pod spodem wzór.

FOLIA MONOMERYCZNA

Folie samoprzylepne, o prostym procesie produkcji. Służą do wyklejania płaskich powierzchni, np. tablic, plansz, standów; zaliczane do krótkookresowych (okres trwałości 3-4 lata). Grubość ok. 75-100 mikrometrów.

FOLIA ONE WAY VISION (OKIENNA)

Folia z perforacją (dziurkami), dzięki której po wyklejeniu na powierzchni przezroczystej (szyby) zachowana zostaje widoczność od wewnątrz bez znacznej utraty czytelności grafiki po stronie zadrukowanej. Posiada w zależności od rodzaju przezierność 50/50%. Wykorzystywana przy wyklejaniu przeszklonych witryn, szyb pojazdów.

FOLIA POLIMEROWA (WYLEWANA)

To pierwsza (główna) strona płaskiego przedmiotu, na którym znajduje się nadruk, malowidło, płaskorzeźba itp. Awers to określenie stosowane w grafice, reklamie, drukarstwie, numizmatyce, płaskich wyrobach artystycznych. Przeciwną stroną awersu jest rewers zawiera treści uzupełniające lub też jest po prostu "plecami" danego przedmiotu. W znaczeniu bardziej ogólnym awers to strona przednia czegoś, zwana też w tym znaczeniu stroną "prawą", a rewers to strona tylna zwana też "lewą".

FOLIA TRANSLUCENTNA (DO PODŚWIETLEŃ)

Folia samoprzylepna o trwałości do 7-8 lat, zaliczana do średniookresowych. Stosowana najczęściej do oklejania pojazdów. Grubość ok. 70 mikrometrów.

FOLIA WYLEWANA (SAMOCHODOWA)

Folia produkowana metodą wylewania płynnego PCW. Charakteryzuje się miękkością i sprężystością. Stosowana jest do powierzchni o różnych kształtach (łącznie z dużymi krzywiznami). Zaliczana do długookresowych. Stosowana do oklejania powierzchni trudnych w samochodach. Grubość ok. 53 mikrometrów.

FOLIOWANIE

Pokrywanie druków przezroczystą folią (błyszczącą, matową lub soft-touch, która jest aksamitna w dotyku) w celu uszlachetnienia i zabezpieczenia powierzchni papieru. Foliowanie można stosować wyłącznie na papierach i kartonach powlekanych, gładkich.

FONT

Cyfrowy nośnik pisma, elektroniczna wersja czcionki drukarskiej. Jeden font to komplet znaków pisarskich, którymi można złożyć jednorodny fragment tekstu. Font charakteryzują trzy parametry: krój, stopień i odmiana pisma. W znaczeniu informatycznym to jeden lub więcej plików, w których zawierają się dane do używania znaków o konkretnym wspólnym wyglądzie.

FORMAT PRACY

Określa szerokość i wysokość (a w przypadku produktów przestrzennych, np. pudełka, również głębokość) papieru, pracy, użytku. Jest wyrażany w milimetrach, centymetrach lub metrach.

FORMAT PLIKU

Określa sposób zapisu pliku (rozszerzenie) np. TIF, JPG, EPS, CDR, AI, TXT, PDF itp.
Formaty zapisu grafiki różnią się od siebie ze względu na sposób prezentowania danych obrazu, a także stosowanych sposobów kompresji i obsługiwanych modeli barwnych. Dane obrazu mogą być reprezentowane za pomocą mapy pikseli w grafice rastrowej lub krzywych matematycznych w grafice wektorowej.

FORMAT ARKUSZA

Formaty arkuszy/papieru stosowane na rynku polskim są opisane normą ISO 216. Jednak rzeczywiste rozmiary papieru dostępne w Polsce mogą się nieco różnić od rozmiarów w normie ISO.

b.png

GRAMATURA PAPIERU

Masa jednego metra kwadratowego papieru, kartonu czy tektury wyrażona w gramach [g/m2]. W ten sposób najczęściej jest określana grubość papieru czy kartonu. Kartony o gramaturze powyżej 600g/m2 oraz tworzywa sztuczne zazwyczaj określane są grubością w milimetrach.

GIF (GRAPHICS INTERCHANGE FORMAT)

Format plików graficznych z kompresją bezstratną (wszystkie piksele są wiernie zakodowane w pliku, również ich umiejscowienie oraz kolor). Pliki tego typu są używane na stronach WWW, gdyż pozwalają na tworzenie animacji i obrazów z przeroczystością

GRAFIKA RASTROWA

Jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki, zapisujący zdjęcia w formie zrastrowanej. Obraz jest wyświetlany na monitorze w postaci kolorowych pikseli.Kolor każdego piksela jest definiowany osobno. Liczba pixeli określa rozdzielczość obrazu. Tworzone w ten sposób obrazy zwykło się nazywać mapami bitowymi (bitmapami). Popularne formaty plików stosowanych do zapisywania grafiki rastrowej JPEG, TIFF, GIF, PNG.

GRAFIKA WEKTOROWA

Jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej obok grafiki rastrowej. W grafice wektorowej wszelkie obrazy tworzone są za pomocą prostych figur geometrycznych. Figury te opisane są za pomocą parametrów, które tworzą wektor, skąd nazwa grafika wektorowa. Stąd grafikę wektorową nazywa się również grafiką obiektów, gdyż obraz w tej grafice składa się z obiektów o określonych atrybutach. Popularne formaty zapisu grafiki wektorowej AI, CDR, EPS, PDF.

b.png

HOT-STAMPING

Tłoczenie folią (zazwyczaj złotą lub srebrną) na gorąco w celu uzyskania wklęsłego nadruku. W procesie hot-stampingu niezbędne jest wykonanie matrycy przewodzącej ciepło (magnezowej lub mosiężnej). Stosuje się do uszlachetniania opakowań, wizytówek, zaproszeń czy okładek książek.

b.png

IDEOGRAM

Umowny znak graficzny lub pisemny wyrażający określoną treść bez użycia liter.

b.png

JPG, JPEG (JOIN PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP)

Format zapisujący obrazy cyfrowe w postaci skompresowanej, z kompresją stratną. Jego zaletą jest niska waga pliku, wadą duża strata jakości przy wysokiej kompresji.

b.png

KASZEROWANIE

Inaczej mówiąc naklejanie papieru na karton lub tekturę za pomocą kleju. Metoda ta jest często stosowana przy produkcji segregatorów, stojaków z tektury falistej, czy okładek do książek. Kaszerować można zarówno papier niezadrukowany (np. ozdobny) jak i zadrukowany (książki, segregatory).

KIESZEŃ (RĘKAW), wykończenie banera

Sposób wykańczania banerów i siatek mesh polegający na zawinięciu krawędzi materiału, w wyniku czego powstaje tunel do przeciągnięcia np. linki w celu ułatwienia montażu.

KLEJENIE NA MOKRO

Klejenie polegające na spryskiwaniu powierzchni wodą, tuż przed aplikacją folii, co ułatwia rozmieszczenie folii na powierzchni. Powoduje to jednak czasowe osłabienie właściwości przylepnych folii. Stosuje się głównie przy wyklejaniu dużych naklejek na szybach.

KLEJENIE NA SUCHO

Klejenie folii bezpośrednio do powierzchni bez użycia wody.

KLEJ TRWAŁY (PERMANENTNY)

Klej na foliach samoprzylepnych o wysokiej sile adhezji (łączenia się). Stosowany przy trwałych aplikacjach na powierzchniach o niskiej przyczepności.

KLEJ USUWALNY

Klej na foliach samoprzylepnych o niskiej sile adhezji (łączenia się). Stosowany przy aplikacjach wymagających łatwego i czystego usuwania folii np. przy szablonach.

b.png

LAKIER OFFSETOWY

Lakier olejowy, nakładany na cały arkusz podczas druku na maszynie offsetowej. Zabezpiecza nadrukowaną farbę przed brudzeniem czy ścieraniem. Stosowany zarówno do papierów powlekanych, jak i niepowlekanych.

LAKIER DYSPERSYJNY

Lakier wodny, nakładany na cały arkusz podobnie jak lakier offsetowy. Celem nakładania lakieru jest zabezpieczenie nadruku przed zabrudzeniem czy ścieraniem. Stosowane szeroko przy produkcji opakowań, czy etykiet wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.

LAKIER UV

Lakier żywiczny, utrwalany za pomocą promieniowania UV. Lakier UV zazwyczaj jest nanoszony na zadrukowany arkusz metodą sitodruku. Pozwala to na stosowanie lakierowania na całej powierzchni arkusza, jak również wybiórczo (punktowo), czyli tylko wybranych elementów.Przy projektowaniu uszlachetnienia lakierem UV wybiórczo, należy pamiętać, że nie zaleca się lakierowania elementów mniejszych niż 0,2 mm w pozytywie oraz 0,6 mm w kontrze.

LAMINAT PODŁOGOWY

Przezroczysta, chropowata folia do zabezpieczania grafik wyklejanych na podłogach. Ma właściwości antypoślizgowe.

LAMINOWANIE PŁYNNE

Powierzchniowe zabezpieczanie wydruków solwentowych lakierem w celu zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne (ścieranie, promieniowanie UV). Wykorzystywane przy zabezpieczaniu np. grafik na pojazdach.

LAYOUT (UKŁAD GRAFICZNY)

Układ graficzny reklamy prasowej, strony internetowej, ulotki, plakatu. Kreacją layoutu w wydawnictwie prasowym zajmuje się Art Director odpowiedzialny za tytuł. Projekt layoutu pokazuje proporcje pomiędzy nagłówkiem, sloganem, tekstem, ilustracjami; uwzględnia wielkość poszczególnych elementów, kolorystykę oraz sposób ich wykonania.

LOGO

Informacyjny i reklamowy znak graficzny. Skrótowe, łatwo zauważalne i zapamiętywalne przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji lub też jakiejś idei, pomysłu oraz znaku informacyjnego. Od strony formalnej logo powinno być schematycznym, ale starannie opracowanym rysunkiem i może składać się: z logotypu (stylizacji literowej), tylko z elementu graficznego będącego symbolem, albo zawierać połączenie obu tych rzeczy.

LOGOTYP

W grafice reklamowej i zagadnieniach marketingowych jest to element logo składający się wyłącznie ze znaków pisarskich, stanowiący nazwę lub slogan firmy, organizacji, idei itp., napisany określonym liternictwem. W języku potocznym logotyp jest traktowany jako synonim logo; w niektórych przypadkach logo składa się wyłącznie z logotypu.

LPI

Line Per Inch, czyli liczba linii rastra przypadająca na cal, inaczej zwana liniaturą rastra.  Parametr mówiący ile rzędów kropek rastra ułożonych równolegle względem siebie przypada na cal.
Im wyższa liniatura (gęstość), tym drobniejsze kropki rastra, a więc tym więcej szczegółów może zawierać drukowany obraz. Liniatura rastra jest ściśle zależna od możliwości maszyny drukarskiej oraz podłoża, na którym drukujemy.

b.png

MAKIETA (SZABLON)

Makieta jest siatką wzorcową, pomocną dla grafika w projektowaniu layoutu pracy przeznaczonej do składu. Zawiera istotne elementy pracy jak rozmiar, margines bezpieczeństwa, spady, bigi, linie falcowania, czy kształt wykrojnika. Makieta pozwala uniknąć prostych błędów DTP w projektowaniu pracy do druku.

MESH (SIATKA)

Lekki materiał przeznaczony do druku solwentowego wielkoformatowego. Siatka Mesh dzięki swojej ażurowej strukturze przepuszcza światło oraz powietrze, dzięki czemu można ją stosować na ścianach budynków, na których są okna.

b.png

OBSZAR BEZPIECZNY

Obszar grafiki, który bezpośrednio nie przylega do linii cięcia. Nie umieszcza się na nim kluczowych elementów grafiki, czy tekstów, gdyż istnieje ryzyko, że zostaną obcięte. Wyjątkiem od tej reguły jest przygotowanie grafiki na spad.

b.png

PASERY

Znaki używane w druku wielobarwnym w celu ułatwienia dopasowania do siebie kolejno nakładanych kolorów, występują głównie w postaci krzyżyka lub celownika. Składają się z wszystkich kolorów użytych w dokumencie CMYK 100/100/100/100.

PDF (Portable Document Format)

Standard PDF/x (wersja opracowana na potrzeby poligrafii) opracowała firma Adobe w celu ułatwienia wyświetlania i udostępniania dokumentów — niezależnie od oprogramowania. Tym samym zrewolucjonizowała, a przede wszystkim uprościła przygotowanie plików do druku. Wcześniej w przygotowaniu do druku obowiązywał format pliku postscriptowego .ps lub .prn. Obecnie wszystkie profesjonalne programy używane do DTP umożliwiają przygotowanie pliku produkcyjnego w formacie PDF, który jest akceptowalny w drukarniach.

PERSONALIZACJA

Nadanie dokumentowi cech indywidualnych, wprowadzenie do niego danych zmiennych, takich jak imię, nazwisko, adres odbiorcy, numer, kod kreskowy czy QR-kod. Możliwość druku nawet kilku milionów personalizowanych dokumentów daje technologia cyfrowa. Personalizacja materiałów drukowanych to jedno z coraz popularniejszych narzędzi marketingu bezpośredniego.

PIKTOGRAM

Przedstawienie wyrazu za pomocą obrazka w oderwaniu od zapisu. Formą piktogramu jest również ideogram.

PLOTOWANIE

Wycinanie na cyfrowym ploterze tnącym np. folii samoprzylepnych przeznaczonych do wyklejania.

PODDRUK

Poddrukiem określa się białą aplę drukowaną na transparentnym podłożu w celu właściwego odwzorowania kolejnych kolorów nadruku. W druku wielkoformatowym jest to zadruk w lustrze tej samej grafiki na banerze backlightowym na rewersie w celu uzyskania wysokiego nasycenia kolorami po podświetleniu. Metoda druku stosowana w banerach backlightowych.

PANTONE

Pantone to paleta 1867 kolorów dodatkowych, stworzona w USA na potrzeby poligrafii, szeroko stosowana również w Polsce. Została stworzona po to, aby uzupełnić ograniczone możliwości palety CMYK o dodatkowe kolory, niemożliwe lub trudne do wydrukowania w palecie CMYK. Paleta Pantone posiada własne wzorniki kolorów dostosowane do podłoży powlekanych i niepowlekanych. Wzorniki kolorów Pantone występują wyłącznie w wersji drukowanej, kolory Pantone używane w aplikacjach graficznych są jedynie orientacyjne.

PERFORACJA

Linia krótkich nacięć lub otworków w papierze lub kartonie utworzona w celu łatwego oderwania określonej części od reszty arkusza. Perforację stosuje się w arkuszach znaczków pocztowych, biletach czy pudełkach. Inną formą perforacji jest perforacja do oprawy spiralowanej, stosowana w broszurach, katalogach czy kalendarzach.

PROOF CYFROWY

Cyfrowy wydruk próbny, zgodny z normą ISO 12647-7, który pozwala obejrzeć pracę z właściwymi nasyceniami kolorów CMYK. Proof cyfrowy służy jako wzór kolorystyczny dla drukarni, jest również ostatnim elementem projektu graficznego. Certyfikowany proof cyfrowy musi posiadać pasek pomiarowy UGRA/FOGRA, który umożliwia sprawdzenie poprawności jego wykonania spektrofotometrem. Proof cyfrowy zastąpił starsze wersje wydruków próbnych Matchprint, Cromalin czy Ozasol.

b.png

RAL

System oznaczania kolorów (powstał w roku 1927) oparty na porównaniu z wzornikiem (podobnie jak Pantone). System kolorów RAL stosowany jest w reklamie głównie w określaniu koloru farb oraz folii kolorowych wykorzystywanych w reklamie. Systemu RAL nie stosuje się w procesie druku.

RASTER

Raster to obraz składający się z drobnych kropek, dający podczas oglądania z normalnej odległości wrażenie istnienia półtonów. Raster może posiadać wartości 1-99%, stosuje się go w celu optycznego zmniejszenia nasycenia pełnego koloru (apli). Drukowanie zdjęć odbywa się za pomocą czterech rastrów (CMYK), których mozaika sprawia wrażenie istnienia pełnej palety różnych kolorów.

REWERS

To druga strona płaskiego przedmiotu, jego spód lub plecy, na którym znajduje się nadruk, malowidło, płaskorzeźba itp. Rewers to przeciwna strona awersu, zawiera treści uzupełniające lub też jest po prostu "plecami" danego przedmiotu. W znaczeniu bardziej ogólnym awers to strona przednia czegoś, zwana też w tym znaczeniu stroną "prawą", a rewers to strona tylna zwana też "lewą".

RGB

Jeden z modeli przestrzeni barw szeroko stosowany w urządzeniach rejestrujących i wyświetlających obraz, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej (stąd nazwa RGB: R-red, G- green, B-blue).

b.png

SPADY

To część obrazu/grafiki wychodząca poza linie cięcia, która w czasie dalszej obróbki zostaje odcięta. Wielkość spadu zazwyczaj wynosi 2-5 mm i jest zależna od kilku czynników: rozmiaru arkusza/użytku, możliwości technologicznych oraz dalszej obróbki postprodukcyjnej. Informację o wielkości spadów w konkretnej pracy należy ustalać z drukarnią na etapie projektowania.

SZTANCOWANIE

Wykrawanie części arkusza papieru, kartonu lub tektury przy użyciu wykrojnika. Sztancowanie odbywa się za pomocą prasy (sztancy), która dociska arkusz do wykrojnika powodując jego wycięcie, zbigowanie lub perforację w zależności od użytego wykrojnika. Maszyny do sztancowania mogą być półautomatyczne lub automatyczne.

b.png

TŁOCZENIE (SUCHY TŁOK)

Technika uszlachetnienia polegająca na wykonaniu wytłoczenia w papierze elementu o zadanym kształcie. Tłoczenie wykonuje się na prasie za pomocą matrycy wykonanej z metalu lub polimeru. Dla uzyskania precyzyjnego tłoczenia stosuje się matrycę oraz patrycę, czyli część wklęsłą i wypukłą. Tłoczenie różni od Hot-Stampingu brak pozostawiania nadruku (folii), nie wymaga również rozgrzewania matrycy.

TYPOGRAFIA

1) Ogół zagadnień dotyczących projektowania drukowanych liter i innych znaków pisarskich (zarówno czcionek, jaki i fontów) oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi znakami i grupami znaków;
2) użycie znaków pisarskich w druku;
3) prezentacja znaków na ekranie monitora komputerowego;
4) technika druku wypukłego, zwanego inaczej typograficznym;
5) układ graficzny drukowanej strony;
6) sztuka użytkowa zajmująca się estetyką szaty graficznej publikacji;
7) układ graficzny strony na witrynie WWW.

b.png

WYKROJNIK

Zestaw noży o różnym zastosowaniu, osadzonych w płaskim podłożu (np. sklejka). Wykrojnik może składać się tylko z noży tnących, jak również noży bigujących oraz perforujących. Służy do wykrawania (sztancowania) odpowiednich kształtów z arkusza papieru, kartonu, tektury litej, falistej. Za pomocą wykrojnika można wycinać produkty o nieregularnych kształtach, ale również pudełka, teczki, stojaki i wiele innych produktów.

b.png

ZNAK TOWAROWY

Słowo, krótki tekst lub charakterystyczna grafika służąca do identyfikacji towarów, usług, używana także w czasie kampanii reklamowych. Znakiem towarowym może być: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.