dostawa darmowa dostawa!

jak_zamawiac_wybierz_produkt

czarna.png

Tworzenie pliku produkcyjnego PDF zaczynamy od menu Plik, wybierając polecenie Eksportuj.

jak_zamawiac_okresl_parametry_wydruku

czarna.png

Następnie należy wskazać miejsce gdzie zapiszemy plik. Plik zapisujemy jako PDF (Druk).

jak_zamawiac_sprawdz_koszyk

czarna.png

Polecenie Eksportuj wywołuje duże okno dialogowe Eksportuj Adobe PDF. Na liście Predefiniowanych ustawień należy wybrać (Druk o wysokiej jakości) (High Quality Print). W polu Standard pozostawiamy ustawienie Brak. W polu Zgodność (Compatibility) wybieramy wersję pliku Acrobat 5 (PDF 1.4). W polu Strony (Page) określamy liczbę stron, które chcemy zapisać do druku. Niżej mamy opcję do wyboru Strony lub Rozkładówki – zaznaczamy Strony. W polu Opcje nic nie zaznaczamy. W polu Eksportuj warstwy wybieramy z listy Warstwy widoczne i drukowalne. W polu Dołącz nic nie zaznaczamy. Pole Opublikuj pozostawiamy puste.

jak_zamawiac_wgraj_pliki_graficzne

czarna.png

W zakładce Kompresja (Compression) w polu Obrazy kolorowe (Color Images) oraz Obrazy w skali szarości (Grayscale Images) wybieramy - Próbkowanie dwusześcienne (Bicubic Downsampling) do 300 piks. na cal, Kompresja ZIP, żeby zdjęcia w pliku nie traciły jakości. W polu Obrazy monochromatyczne wybieramy - próbkowanie dwusześcienne (Bicubic Downsampling) do 1200 piks. na cal. W polu Kompresja (Compression) wybieramy CCITT Group 4. Na dole zakładki zaznaczamy pola Kompresuj tekst i grafikę wektorową oraz Przytnij dane obrazu do ramek, pozwoli nam to znacznie zmniejszyć wagę pliku PDF.

jak_zamawiac_platnosc_i_wysylka

czarna.png

W zakładce Znaczniki i spady (Marks and Bleeds) należy włączyć wszystkie znaczniki drukarskie. Pole Typ pozostaje jako Domyślny, Grubość 0,25 pkt, Przesunięcie ustawiamy na 3 mm.W polu Spad i informacje o pracy opcję Użyj ustawień spadu dokumentu pozostawiamy pustą. W polu Spad zaznaczamy 5 mm (lub mniej jeśli tego wymaga drukarnia) we wszystkich okienkach. Pole Dołącz obszar informacji o pracy – pozostawiamy puste.

jak_zamawiac_sprawdz_podsumowanie_zamowienia

czarna.png

W zakładce Wyjście (Output), w polu Kolor (Color) – Konwersja kolorów (Color conversion) wybieramy opcję Konwertuj na miejsce docelowe. W polu Miejsce docelowe wybieramy profil Coated FOGRA39 (ISO12647-2:2004). W polu Reguła dołączania profilu wybieramy Nie dołączaj profilów.

jak_zamawiac_wybierz_produkt

czarna.png

Klikamy na Menedżer farb aby podejrzeć listę kolorów w naszej pracy. Jeśli lista zawiera kolory dodatkowe Pantone, które chcemy wydrukować (po uzgodnieniu z drukarnią) jako CMYK+Pantone wówczas nie zaznaczamy opcji Wszystkie dodatkowe na rozbarwiane oraz opcji Użyj standardowych wartości LAB dla dodatkowych.

jak_zamawiac_okresl_parametry_wydruku

czarna.png

Natomiast jeśli chcemy wydrukować pracę w CMYK-u bez dodatkowych kolorów Pantone wówczas zaznaczamy opcję Wszystkie dodatkowe na rozbarwione, która rozbarwi nam dodatkowe kolory Pantone na CMYK, opcji Użyj standardowych wartości LAB dla dodatkowych nie zaznaczamy.

jak_zamawiac_sprawdz_koszyk

czarna.png

W zakładce Zaawansowane (Advanced) nic nie zaznaczamy.

jak_zamawiac_wgraj_pliki_graficzne

czarna.png

W zakładce Zabezpieczenia (Security) nie zabezpieczamy pliku hasłem.

jak_zamawiac_platnosc_i_wysylka

czarna.png

W zakładce Podsumowanie (Summary) zostawiamy bez zmian.

jak_zamawiac_sprawdz_podsumowanie_zamowienia