dostawa darmowa dostawa!

Rozdzielczość
– Minimalna rozdzielczość 250 dpi, maksymalna 300 dpi.


Formaty plików
– PDF wer. 1.3 – 1.5
– PDF/X 3-4
– TIFF


Wymagania techniczne
– Praca powinna zawierać spady po 5 mm z każdej strony.
– Istotne elementy publikacji (loga, teksty, adresy, numery) nie powinny znajdować się bliżej niż 3 mm od
docelowego brzegu publikacji (linii cięcia).
– Pliki do druku nie powinny mieć dołączonych profili kolorystycznych ICC.
– Maksymalne nafarbienie 300%.
– Czarne aple – aby uzyskać głęboką czerń zalecamy używanie w tych obiektach koloru czarnego ze
składowymi C30/M30/Y30/K100.
– Obiekty nie mogą być nadrukowane (overprint).
– Minimalna wielkość pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi 6 pkt.
– Minimalna grubość linii wynosi 0,125 mm. Tak cienkie linie powinny zawierać 100% koloru CMYK.
– Kolory Pantone powinny być oznaczone w pliku wg wzornika Pantone jako dodatkowy kolor, lub na kolejnej
stronie jak kolor 100% Black z opisem.
– Maska UV oznaczona kolorem 100% Black, powinna znajdować się na kolejnej stronie w pliku PDF.
W masce UV nie należy stosować wypełnień procentowych (rastrów).
– Wykrojnik powinien znajdować się na osobnej stronie w pliku PDF.
– Pliki otwarte przyjmujemy po indywidualnych ustaleniach, w takim przypadku plik otwarty zostanie
wypuszczony do druku przez nasz dział DTP, po wcześniejszej akceptacji klienta.

 

UWAGA!

Plik powinien być wycentrowany na stronie. Jeśli praca zawiera więcej niż jedną stronę, kolejne strony powinny
być zapisane w ramach jednego pliku PDF. Plik powinien zawierać zdefiniowane linie cięcia TrimBox (obszar
netto, po obcięciu) oraz zdefiniowane spady BleedBox (obszar brutto, po 5 mm z każdej strony).
Prace powyżej 10 MB do produkcji proszę przesłać korzystając z serwisu WeTranfser na adres e-mail:
druk@drukarniafortuny.pl.

Szczegółowe wytyczne do przygotowania plików znajdują się w karcie każdego produktu w zakładce przygotowanie.

Przygotowanie_plików_do_druku.pdf