dostawa darmowa dostawa!

jak_zamawiac_wybierz_produkt

czarna.png

Tworzenie pliku produkcyjnego PDF zaczynamy od menu Plik, wybierając polecenie Publikuj jako PDF.

jak_zamawiac_okresl_parametry_wydruku

czarna.png

Następnie wskazujemy miejsce gdzie zapiszemy plik. W polu Nazwa pliku nadajemy docelowy tytuł dokumentu. W polu Wzorzec PDF wybieramy Ustawienia drukarskie (Prepress). Następnie klikamy przycisk Ustawienia PDF (Settings).

jak_zamawiac_sprawdz_koszyk

czarna.png

Polecenie Ustawienia PDF wywołuje okno dialogowe z szeregiem zakładek. W pierwszej zakładce Ogólne (General), w polu Zakres eksportu określamy liczbę stron, które chcemy zapisać do druku. Pole Rozmiar strony powinno być nieaktywne. W polu Wzorzec PDF powinna być wyświetlona opcja Ustawienia drukarskie (Prepress). W polu Zgodność (Compatibility) wybieramy wersję pliku Acrobat 5 (PDF 1.4).

jak_zamawiac_wgraj_pliki_graficzne

czarna.png

W zakładce Kolor (Color) w polu Zarządzanie kolorami zaznaczamy Użyj ustawień kolorów dokumentu (Use document color setings), w polu Wyprowadzaj kolory jako zaznaczamy CMYK. Pole Przekształć kolory dodatkowe w powinno być nieaktywne, jeśli jest aktywne oznacza to że dokument zawiera dodatkowe kolory Pantone w takim przypadku zaznaczamy to pole. Jeżeli dokument zawiera kolory dodatkowe Pantone, które mają być wydrukowane, pole Przekształć kolory dodatkowe w pozostawiamy puste. Pola Osadź profil kolorów nie zaznaczamy. W polu Inne elementy sterujące nie zaznaczamy niczego.

jak_zamawiac_platnosc_i_wysylka

czarna.png

W zakładce Dokument (Document) w polach Autor, Słowa kluczowe, Optymalizuj pod kątem szybkiego wyświetlania w internecie nic nie wpisujemy, i nic nie zaznaczamy. W polu Zakładki zaznaczamy tylko podpunkt Przy otwieraniu wyświetl: Tylko strona (Page Only), co pozwoli zmniejszyć wielkość pliku jeśli poza stroną znajdują się zbędne obiekty lub tekst. W polu Kodowanie zaznaczamy Binarne (Binary).

jak_zamawiac_sprawdz_podsumowanie_zamowienia

czarna.png

W zakładce Obiekty (Obiects) w polu Kompresja map bitowych – pole Typ kompresji zaznaczamy LZW. W polu Zmniejszanie rozdzielczości map bitowych zaznaczamy wszystkie 3 punkty, których poszczególne wartości powinny wynosić: Kolor – 300, Skala Szarości – 300, Monochromatyczne – 1200. Pola Odwzoruj złożone wypełnienia jako mapy bitowe nie zaznaczamy. Z Prawej strony zakładki zaznaczamy pole Kompresuj tekst i rysunki kreskowe. Pola Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe nie zaznaczamy. W polu Teksty i czcionki zostawiamy zaznaczone wszystkie 4 punkty. W polu Pliki EPS pozostaje wybrany PostScript .

jak_zamawiac_wybierz_produkt

czarna.png

W zakładce Ustawienia drukarskie (Prepress) zaznaczamy Margines na spad (Bleed Limit) i wpisujemy wartość 5 mm chyba że drukarnia wymaga innej. Pola Zachowaj informacje o rastrze nie zaznaczamy. W polu Znaczniki drukarskie zaznaczamy wszystkie punkty: Znaczniki cięcia, Informacja o pliku, Pasery, Skale densytometryczne. Pola Zachowaj łącza OPI nie zaznaczamy.

jak_zamawiac_okresl_parametry_wydruku

czarna.png

W zakładce Zabezpieczenia (Security) nic nie zaznaczamy.

Jak przygotować plik do druku

czarna.png

Ostatnia zakładka informuje o ewentualnych problemach lub ich braku –
prawidłowo powinna mieć nazwę Brak problemów (No problems). Jeśli
wyświetla się żółty trójkąt ostrzegawczy z napisem Problemy (Issures):
należy kliknąć przycisk Anuluj i ponownie zweryfikować przygotowanie
dokumentu oraz poprawić wyszczególnione błędy.

jak_zamawiac_sprawdz_podsumowanie_zamowienia